דבר תורה בעקבות חנוכה - לע"נ אביתר אביבי ז"ל
ע"פ 'אדרת אליהו', מקץ.
 
 
רמזים במילה "שמן":
 
 הזכות שהביאה לניצחון ישראל על היוונים הייתה - מסירות נפש על התורה והמצוות:
שלמים מסרו נפשם- עמ"י השלמים, מסרו נפשם על התורה והמצוות, ולכן:
שמרם מלך נאמן- הקב"ה שמרם והצילם מן היוונים וההתיוונות.
 
בעבור ששמרו ישראל שלוש מצוות שביקשו היוונים לעקור: חודש, ברית מילה ושמירת השבת, סייע הקב"ה בידם לאבד את היוונים ותרבותם, עם שלושת ראשיהם: אנטיוכוס, והמשנים לו - ניקנור ובגריס.
אף עניין זה נרמז במילה שמן מסופה לתחילתה:
נצרו מצוות שלוש- אלו ישראל ששמרו את ג' המצוות שביקשו היוונים לבטל מהם, על כן:
נקמו מאויביהם שלושה- סייע הקב"ה ביד ישראל לנקום בשלושת אויביהם, וכיצד? תחילה-
שני משחיתים נהרגו- אלו ניקנור ובגריס שבאו להשחית את ישראל ונפלו לפניהם, ואח"כ:
נס מלך שלהם- זה אנטיוכוס עצמו, שנאלץ לברוח מכסא מלכותו ולנוס על נפשו ממקום למקום.
 
גם כמה מהלכות הדלקת נרות חנוכה, נרמזות במילה שמן:
מספר הנרות שמדליקים:
שמונה נרות מדליקים, ותוספת נר שמותר להשתמש לאורו: מניח שמש נוסף.
מקום הנחתן: שמאל נכנס מניחן- מקום הנחתן לשמאל הנכנס כדי שיהיה מזוזה מימינו ונר חנוכה משמאלו ויהיה מסובב במצוות
(בבלי שבת כב ע"א).
שיעור איסור ההנאה מן נרות: שיעור מצוותן נאסרים- איסור הנאה מן הנרות רק בזמן מצוותן, שהוא עד שתכלה רגל מן השוק.
השמן המובחר: שמן מזית- נבחר: מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית (רמ"א תרע"ג, ס"א).
 
הגאון ר' שלמה פישר שליט"א מסביר, שאת נר החנוכה למעשה אין מדליקים בשמאל, אלא הוא בימין היציאה – באשר נס חנוכה, האחרון בימי בית המקדש השני – נתן לעם ישראל כוח ותעצומות נפש לכל ימי הגלות הארוכה שבאה בעקבותיו.

גם אנו, אף שלצערנו זכינו להתבשם מאורו הגדול של חברנו אביתר ז"ל לזמן קצר בלבד, הרי נשמתו הטהורה מאירה את חיינו בכל השנה כולה, וזכרו ילווה אותנו בכל ימי חיינו.
 

לעילוי נשמת אביתר ז"ל -
שמי מרומים נגנז, שיהיה מליץ נאמן עלינו ועל כל ישראל.
 
שלמה בן עזרא.
 

 

 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לעילוי נשמת אביתר בן אורית ואבנר
לראש העמוד
לייבסיטי - בניית אתרים