ח"כ אלכס מילר יו"ר הוועדה
ח"כ אלכס מילר וד"ר שושני
ד"ר שמשון שושני מנכ"ל משרד החינוך
אבנר אביבי
מנהלי אגפים במשרד החינוך
רותם זהבי ואריה מור
מליאת הוועדה
מליאת הוועדה
מר אריה מור מנהל אגף בטיחות וביטחון במשרד החינוך
מר אלי שיש מנהל אגף של"ח
אבנר ואורית אביבי
אבנר אביבי