דף הבית >> בטיחות בטיולים >> בטיחות בטיולים מהפן המקצועי >> תובנות בעקבות האסון
 


תובנות (ראשונות) בעקבות האסון:

אסונות לא קורים. אסונות נגרמים בשל הפרה של כללי בטיחות.

יש להפסיק לאלתר את ההפקרות ואת אזלת היד שאפשרה אסונות.

אפשר ומומלץ לצאת לטיולים ולהנות מהם.

יש ביכולתנו להבטיח את בטיחות ילדנו.

 

 

1. יש להקפיא לאלתר את כל הטיולים השנתיים, עד ביצוע לימוד והפנמת כל כללי

הבטיחות בטיולים בבתי הספר בארץ, באמצעות השתלמויות לכל המורים, ולא רק
 
לרכזי טיולים, ושעורי העשרה או מרכזי למידה לתלמידים.

(לא כל רכזי הטיולים עברו הכשרה בקורס שנתי .  "רכז הטיולים" אינו מחוייב לצאת לכל

טיול .  "אחראי טיולים" יוצא לטיול לאחר שקיבל חפיפה והנחיות "מרכז הטיולים" .

בפועל במהלך הטיול התלמידים מתפצלים לקבוצות ולעיתים למסלולים שונים.

כך שהמורה הוא המלווה של התלמידים מבלי שקיבל כל הדרכה על המסלול ועל הסכנות
 
הכרוכות בדרך, ומכאן הדרך לתקלות ברורה כמידרון חלק . על כן יש להכניס לתוכנית הלימודים את נושא בטיחות בטיולים ובכך נרוויח עוד דבר: עוד 300 זוגות עיניים בכל טיול שישמשו כבקר, שהרי מורה שלימד את הנהלים, לא יוכל להפר אותם בטיול, כי התלמידים ידעו ובמידת הצורך ידווחו להורים ובכך נימנע אסונות חינם.

לא מדובר בעלות תקציבית נוספת ניתן להעביר שעורים אלו במסגרת שעת מחנך, שעת חברה ושיעורי של"ח.
2. הגברת המודעות לבטיחות בטיולים, כחלק מלימודי הליבה של ההוראה בסמינרים
 
למורים באמצעות הפנמת חוזר מנכ"ל כ"פקודות בדם נכתבו" ולא כהמלצות לפרוטוקול.

(הכללים נכתבו בעקבות הפקת לקחים מאסונות . הפנמה שהפרה של כללי בטיחות,

היא כמו חצייה באור אדום)
3. הגברת הפיקוח על ביצוע כללי הבטיחות בטיולים ע"י פקחי טיולים שיבדקו לא רק את
 
הטפסים , אלא את ההתנהלות בטיול עצמו.


4. בחינה מחדש של האישורים הגורפים למסלולים/אתרים מסוכנים אשר מהווים סיכון
 
של מלכודות מוות, ולחילופין תיגבור הפיקוח במקומות אלו . במיוחד במקומות מועדים

לפורענות .

משרד החינוך מאשר כניסה ל"אתרים" שיש להם רישוי עסק .

משרד הפנים באמצעות הרשויות המקומיות מנפיקים "רישוי עסק"  ל"אתרים" .

למשה"ח יש רק 10 פקחים על כל מאות אלפי הטיולים, אשר אמורים לפקח על התנהלות
 
הטיולים "בשטח" ולא על תקינות "האתרים" .

משרד הפנים הוציא תקני בטיחות ל"אתרים" כדוגמת מתקני מים ובריכות . (מניעת

החלקה ,גידור, שילוט וסימון מים עמוקים, מניעת זיהום במים, מכונת הנשמה, חובת

המציל ותפקודו ועוד).

 אולם בפועל אין אכיפה ל"אתרים" אשר מפרים את תקני הבטיחות וממילא הם הופכים

למלכודות מוות בעליל ומסכנים את חיי הילדים.5.  החמרת הענישה למנהלים ולמורים על אי קיום הוראות הבטיחות,  (גם אם לא קרה

אסון)  על מנת ליצור הרתעה, שתגרום לכל מנהל ומורה, שיחשבו פעמיים לפני שיתרשלו

בבטיחות ילדנו.

כמו כן נקיטת יד קשה נגד כל מנהל ואנשי חינוך שיטייחו ושישבשו הליכי חקירה בעקבות

אסון . גם אם יטענו שהקמו וועדה בית ספרית על מנת לבדוק את עצמם מתוך רצון
 
לשפר .   וועדת הבדיקה, מעבר לחקירת המשטרה, תהא וועדת מומחים בלתי תלויה

אשר תמנע  טיוח.
 
אין זה מקובל שגוף שכשל יבדוק את עצמו, נוכח אי ישום מסקנות קודמות, אוזלת יד  

והישנות של אסונות בעקבות אותם מחדלים .

6. שקיפות מלאה בכל נושא אישורי טיולים ע"י מוטיב "בטוחים און ליין"  - אפשרות
 
לברורים און ליין דרך האינטרנט בחדר המצב של משרד החינוך בדבר כל טיול בית

ספרי.הורים יוכלו לקבל מבית הספר את קוד אישור הטיול, ודרך האינטרנט יוכלו לקבל

מידע  על הטיול, מדריכים, רכז טיולים, והאטרקציות שבו, שאכן  מאושרים ע"י משרד

החינוך , ועידכונים לגבי התנהלות הטיול. ( ולא לגלות בדיעבד שהטיול, המדריכים, רכז

טיולים והאטרקציות שבו לא אושרו ע"י משרד החינוך )
7. פתיחת קו טלמסר שבו ידווחו  על מסלולים מסוכנים או בעייתיים, תקלות בטיולים
 
ואי ציות לכללי בטיחות . שידווח ע"י  תלמידים, הורים או מורים.8. איסור גורף של הכנסת תלמידים לבריכות מים עמוקים, מים עכורים, בריכות

שקרקעיתן עם בורות, בריכות טבעיות וכד'  (רחצה מסוכנת).

האיסור יכלול גם תלמידים שיודעים לשחות, מפאת הסכנה שבצפיפות וההמולה שעלולים
 
להביא לאסון בתנאי שטח כאלה.

 9. הקמת מיזמים אשר ימנעו אסונות על מנת להקדים תרופה למכה.

(פרוייקטים ארציים  שיפורטו בהמשך)10.  פרוייקט "שחייה לעומק" -  הגדלת מספר שעורי השחייה בבתי הספר היסודיים
 
מעשרה שעורים לעשרים שעורים. 

כיום מרבית תלמידי כיתה ה' בבתי הספר לומדים קורסי שחייה המונים עשרה שעורים

בלבד.  התלמידים מחולקים לקבוצות על פי רמת ידיעתם בשחייה.

הקבוצה החלשה  ביותר, ברוב המקרים נשארת באותה קטגוריה של תלמידים,

שלא יודעים לשחות במים עמוקים.  ולכן, יש צורך בהגדלת מספר שעורי השחייה.11. בעת חניית לילה לקיים שמירה ופיקוח על התלמידים במיוחד כאשר לנים

בסמוך לברכות ומאגרי מים.12. ליצור בקרה על מהלך הטיול על מנת ש"חדר מצב בטיחות טיולים" יהיה בשליטה

מלאה על התרחשות הטיול בזמן אמת, ובכך ימנע חריגה ממסלול הטיול המאושר,

ומכניסה למקומות אסורים ומסוכנים.13. לאמץ לאלתר את תוכנית "חישוב הסיכונים" של "החברה להגנת הטבע" הן את

התוכנה והן את "פנקס לחישוב סיכונים" והטמעתו בקרב כל המורים והמדריכים שיוצאים

לטיול. הפנקס משקף את התפיסה של סוף מעשה במחשבה תחילה ולהקדים תרופה

למכה.  (כיום החברה להגנת הטבע מפעילה את תוכנית הסיכונים והבקרה על המטילים

לטובת גופים פרטיים ומן הראוי שגם ילדי אזרחי מדינת ישראל יזכו לאמצעים

הבטיחותיים האלה.)14.  לתת תמריצים לבתי ספר אשר יצטיינו בבטיחות בטיולים ובהגברת המודעות

לבטיחות בטיולים על ידי מרכזי למידה  בית סיפריים , השתלמויות, כתיבת עבודות חקר

ועוד.  ולחילופין להפעיל ענישה מחמירה לכל בית הספר אשר יפר את כללי הבטיחות 

(גם אם לא קרה אסון)  ולקבוע קריטריון ברור לקבלת פרסי הצטינות לבתי ספר, לא ינתן

פרס היצטינות לבית ספר בשל השגים לימודיים חינוכיים וכו' אם כשל בנושא הבטיחות.


  15. מתוך רצון להעלות את המודעות לבטיחות ושמירה על חיי התלמידים ע"י הקפדה על
 
חוזר מנכ"ל בקרב אנשי החינוך . מומלץ לפנות למשה"ח בדרישה להחתמת המורים

והמנהלים  על תצהיר לפני יציאה לטיול . התצהיר יכלול הצהרה של המורים והמנהלים
 
שהם מודעים לאחריות שלהם וכי מלאו וביצעו את כל הנדרש מהם על פי המתחייב מחוזר
 
מנכ"ל, תוך פירוט הדברים החשובים כדוגמת אישור הורים וכו' .

המסמך הזה אינו בא להוסיף אחריות על המנהלים והמורים, שהרי הם מחוייבים בכל
 
הנהלים של חוזר מנכ"ל גם בלי שחתמו על תצהיר זה. כאמור הרציונל בתצהיר זה הוא,
 
שמורה ומנהל שיחתמו על על תצהיר זה יקיפידו על הכנת הטיול בצורה ראויה וישימו לב

יותר על הנעשה בטיול. כאדם שחושב פעמיים על מסמך שהוא חותם עליו .

בקייטנות מחתימים את מנהלי הקייטנות. אין סיבה שהתנהלות זו לא תהיה גם בבתי הספר.
 
(לפני 20 שנה היה נוהג כזה של החתמת מנהלים ומורים ומשום מה הופסק)

 
יש לזכור שמדובר כאן בחובה חקוקה של שמירה בנאמנות  שהיא חובה יותר משמירה

של אב על בנו. שהרי המורים והמנהלים הם האופטרופוס בשכר של התלמידים במהלך

הלימודים ובטיול .

צעד זה יחזק את "חוזר מנכ"ל" הסובל מדימוי של אינצקלופדייה עבת כרס שאינה
 
מעניינת את המנהלים והמורים .


מומלץ גם שמשה"ח יצרף למורים את "פנקס כיס" המתמצת את הוראות חוזר מנכ"ל וכן
 
את "דף ההמלצות לקראת הטיול השנתי" שחילקנו באזכרה השנתית לבננו אביתר ז"ל . 

 
אנו מאמינים שהמנהלים והמורים לא ישארו אדישים לאחר שיתבוננו בתמונה של אביתר
 
ז"ל המופיעה על דף ההמלצות .

*בקרוב יתפרסמו תובנות נוספות.סרט הנצחה בסימן בטיחות בטיולים

לחץ כאן לפרטים נוספים
סרט הנצחה בסימן בטיחות בטיולים

כתבה בערוץ 2 בתוכנית 360

לחץ כאן לפרטים נוספים
כתבה בערוץ 2 בתוכנית 360

וועדות בכנסת בנושא בטיחות בטיולים בעקבות האסון

לחץ כאן לפרטים נוספים
וועדות בכנסת בנושא בטיחות בטיולים בעקבות האסון

תובנות בעקבות האסון

לחץ כאן לפרטים נוספים
תובנות בעקבות האסון

צעדים בעקבות האסון

לחץ כאן לפרטים נוספים
צעדים בעקבות האסון

המלצות להורה לקראת טיול שנתי

לחץ כאן לפרטים נוספים
המלצות להורה לקראת טיול שנתי

מצגת הדרכה למנהלים ומורים לקראת היציאה לטיול

לחץ כאן לפרטים נוספים
מצגת הדרכה למנהלים ומורים לקראת היציאה לטיול

המלצות לקראת ההשתתפות בקיטנות

לחץ כאן לפרטים נוספים
המלצות לקראת ההשתתפות בקיטנות

בטיחות בקיטנות ובבריכות שחיה

לחץ כאן לפרטים נוספים
בטיחות בקיטנות ובבריכות שחיה

בטיחות בטיולים- הלכה למעשה

לחץ כאן לפרטים נוספים
בטיחות בטיולים- הלכה למעשה

הוראות המלצות וכללי בטיחות בטיולים

לחץ כאן לפרטים נוספים
הוראות המלצות וכללי בטיחות בטיולים

מיזמים ופרוייקטים

לחץ כאן לפרטים נוספים
מיזמים ופרוייקטים

סקר בטיחות בטיולים

לחץ כאן לפרטים נוספים
סקר בטיחות בטיולים

קישורים לאתרים בנושאי בטיחות

לחץ כאן לפרטים נוספים
קישורים לאתרים בנושאי בטיחות