דף הבית >> לימוד לזכרו >> חוברת מאמרים לעילוי נשמת אביתר >> הגורמים להישארות ע"י בגולה וכיצד נתגבר על מחדל זה -שלומי פינצ'וק ואורי ארנד
 
 הגורמים להישארות עם ישראל בגולה
וכיצד נתגבר על מחדל זה - שלומי פינצ'וק ואורי ארנד
מבוא
מקומם הטבעי של ישראל הוא בארץ ישראל, אז איך הגענו לגולה?
ה' הבטיח את ארץ ישראל לעמו "ארץ זבת חלב ודבש", בתנאי שילכו בדרכיו וישמרו מצוותיו "והיה אם שמע תשמעו את מצוותי.... למען ירבו ימיכם.. על האדמה", ישראל חטאו ובכך איבדו את הזכות להשאר בארץ ועל כן הוגלו....
כבר בגלות בבל אנו רואים את העצב של ישראל בעזיבת ציון "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרינו את ציון", אולם לאחר זמן התאקלמו- ואפילו הגיעו לידי הקמת מרכז תורני ענף מאד שממנו התפתח התלמוד הבבלי הנלמד גם בימינו, לאחר הצהרת כורש,עמדה בפניהם אפשרות לעלות לארץ,שהעלתה את הבעיה העומדת גם כיום בפני היהודים בגולה-
האם לחיות את חיינו על פי אורח חיים יהודי בגולה ולהתיחס אל ציון בתור דבר סמלי, או לחזור לארץ?
 
כדי להבין את צידי הבעיה נביט על אורח החיים של היהודי בחו"ל- ניקח לדוגמא יהודי ממוצע בארה"ב, בארה"ב ישנם מרכזים תורניים כגון: בתי כנסיות, ישיבות, בתי ספר יהודיים; בנוסף לכך יש גם חיי קהילה מאד מגובשים.
בארה"ב לדוגמא יש גם מגוון רחב של עבודות שהיהודי יוכל להתפרנס מהם בכבוד ללא שום התערבות באורח חייו היהודי.
בימינו תנועת חב"ד באיזשהו אופן מצדיקה השארות בחו"ל בדומה לדרך הרש"ר הירש שאומר ישראל אור לגויים בגולה, בשל כך יש תנועות של חב"ד בכל העולם המספקים את צרכי היהודים שם, דבר זה מעניק ליהודים שביעות רצון מבחינה תורנית ורוחנית, דבר זה בנוסף למצבם הכלכלי הטוב מונע מהם כל צורך\ רצון לעלות לארץ.
ניקח לדוגמא את היהודי בחו"ל שכן רוצה לעלות לארץ, אך נאלץ להישאר בחו"ל בשל אילוציו הכלכליים, שעם כל הרצון הטוב לעלות לארץ אדם לא יכול להרשות לעצמו לעזוב עבודה, את חבריו, את משפחתו, ולגרום לילדיו לעבור מהחברה בה הם נולדו ולעבור לחברה שונה, בנוסף לכל הבעיות הללו יש לו גם מחויבות כלפי הקהילה, דברים אלו מאד מקשים על העלייה.
עם כל היתרונות והאילוצים להישאר בחו"ל, עקב אי- העלייה נוצרות בעיות כגון- בעיות דתיות: ילדים ומבוגרים חשופים להרבה דתות, רעיונות, אידיאלים, הסותרים את היהדות ובשל מעורבותם בתוך החברה המקבלת דברים אלו, לפעמים היהודים נגררים אליהם ללא מודעות, דבר הגורם עיוות בחיי יהדותם ולהתבוללות. תופעה זו היא אחת מהבעיות העיקריות בחיים בחו"ל אחוזי ההתבוללות בארה"ב לדוגמא עומדים על למעלה מ-50%.
בעיות אנטישמיות: בצרפת, לדוגמא: ישנם התקפות רבות נגד יהודים, קללות, אלימות, נסיונות רצח, מניעת זכויות דמוקרטיות וכו'.
לישראל ביחס לחו"ל יש יתרונות וחסרונות:
יתרונות דתיים: בישראל אחוזי ההתבוללות נמוכים ביחס לגולה [5% ביחס ל- 50% בארה"ב או 75% ברוסיה] בשל היותה מרכז היהודים, יש יותר מרכזים דתיים; יותר ישיבות, יותר בתי ספר על בסיס תורני, גם התרבות ברובה מבוססת על עקרונות יהודיים.
יתרונות רוחניים: ישראל היא ארץ הקודש, ארץ המובטחת לעם ישראל כבר מימי אבותינו:"וירא ה' אל אברם ויאמר: לזרעך אתן את הארץ הזאת"[בראשית יב].
לעומת היתרונות ישנם חסרונות ביחס לחו"ל:
חסרונות כלכליים: כמו שאמרנו יש בחו"ל מצב כלכלי יותר טוב מאשר בארץ, והמעבר לארץ כרוך בסיכון של אבטלה.
חסרונות חברתיים: יהודים העוברים לארץ נוטשים את חיי חברתם כמו שציינו ועוברים לארץ ובהרבה מקרים מתקשים מאד בהתאקלמות בחברה החדשה.
חשוב לציין גם את החסר של המשפחה שנשארת בחו"ל.
ראינו עד כאן סיבות עובדתיות לעלות\ להשאר בחו"ל, אך עוד אופן להסתכל על הדילמה אם לעלות או להשאר בחו"ל הוא הצד המצוותי שבדבר- מצוות יישוב הארץ:
לשם הבנת חשיבות מצווה זו, נבחין במעלת ארץ ישראל
כבר בבריאת העולם מבחינים בחשיבותה של ארץ ישראל: "ארץ ישראל נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף" [תענית י'.], ארץ ישראל היא ארץ ה' בה הוא משכין את שמו: "ארץ ישראל ה' אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית השנה" [דברים י"א, י"ב], חוץ ממעלתה בשל היות שֵם ה' שָם היא גם מבורכת בבחינה ממשית: "ארץ טובה, ארץ נחלי עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש...לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת..."[ דברים ח']
חשיבותה של מצווה זו
עד כמה חשיבותה של מצווה זו? האם היא דאורייתא או דרבנן? בכדי לענות על שאלה זו נעיין בדברי הרמב"ם והרמב"ן המובאים בספרו של הרב יעקב פילבר "איילת השחר", ובספר תחומין בדברי הרב איתם הנקין:
הרמב"ן מונה במניין תרי"ג מצוות את מצוות ישוב הארץ וסובר שהיא מצוות עשה מדאורייתא; מקורו של הרמב"ן למצווה זו מן התורה, הוא מהכתוב: "והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ" [במדבר ל"ג, נ"ג-נ"ד].
גם בפירושו לתורה לפסוק זה כתב הרמב"ן: "על דעתי זו מצוות עשה היא, יצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה, כי הוא נתנה להם ולא ימאסו בנחלת ה'. ואילו יעלה על דעתם ללכת לכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן ולהתיישב שם יעברו על מצות ה'...".
עוד הוכחה שיש בישוב הארץ מצוה מן התורה, מביא הרמב"ן ממה שהתורה פירטה במצווה זו מכל גבולות ארץ ישראל: "פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת..."- וכוונת הפס'- שלא יניחו ממנה מקום.
הרמב"ן מדגיש שדברים אלו אינם הבטחה אלא מצוה ומביא הוכחה לכך מפרשת המרגלים: "עלה רש כאשר דיבר ה' אלוה-י אבותיך לך"[דברים א', כ"א];
ועוד "ובשלוח ה' אתכם מקדש- ברנע לאמר, עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם[דברים ט', כ"ג]; ושנמנעו ישראל מלקיים כתוב זה נאמר: "ותמרו את פי ה'"- מה שמראה לנו שזה מצווה ולא יעוד או הבטחה.
הרמב"ם בספר המצוות שלו אינו מונה במנין תרי"ג המצוות את מצוות יישוב הארץ אך כן סובר שהיא מצווה ומתוך כך עולה השאלה האם הוא סובר שזה מדרבנן או דאורייתא כי אם היא דאורייתא מדוע לא מנה אותה בספר מצוותיו?
הרב איתם הנקין מביא בספר תחומין את דברי הרמב"ם בהקדמתו לספר המצוות שאמר שם שאינו מונה מצוות כלליות, ומצווה זו היא מצווה הכוללת הרבה מהמצוות התלויות בארץ והרבה גופי תורה תלויים בה.- כלומר הרמב"ם גם כן סובר שמצוות ישוב הארץ הינה מצוות עשה מדאורייתא.
סיכום
אחרי שראינו את משמעותה של ישראל ואת החסרונות של היהודים בגולה עולה השאלה- כיצד נתגבר על כך ונביא לידי עלייה של היהודים בגולה?
כיום פועלים הרבה אגודות ותנועות להפצת התורה ומשמעותה של עלייה- "בני עקיבא העולמית", השולחת שליחים לתפוצות שפועלים בסניפי עקיבא ובבתי הספר ברחבי העולם, תנועת "תגלית", שמארגנת טיולים וסיורים בארץ לנוער מחו"ל, ארגון "נפש בנפש", הפועלת רבות בסיוע לעולים בהתאקלמות בארץ מבחינה חברתית קהילתית כלכלית.
ומה עוד? הרי עדיין יש יהודים שנשארים בחו"ל...
כמו שאמרנו יש ליהודים בחו"ל הרבה סיבות לא לעלות כי הרי טוב להם שם, ואין להם אינטרס לעזוב הכול ולעלות; וכאן מגיע תפקידנו- אנו חייבים לעשות הכול כדי להסביר להם שעכשיו טוב בגלות, אך זה לא מחייב כי הכול יכול להתהפך כהרף עין כמו מה שקרה בשואה בפולין- היהודים היו במעמד גבוה והיו להם חיים טובים ותוך פרק זמן קצר נשלחו ברכבות אל מותם...
צריך להיות סובלניים מאד כי ייקח הרבה מאד זמן עד שתהיה עלייה גדולת ממדים אך עלינו לעשות ככל יכולתנו להביא לידי כך.
שנזכה לעלות ולהעלות את כל אחינו בית ישראל ולהביא לידי קיבוץ גלויות במהרה בימינו אמן!

המאמר מוקדש לזכר אביתר אביבי ז"ל

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...