דף הבית >> לימוד לזכרו >> חוברת מאמרים לעילוי נשמת אביתר >> הסיבות למשיחיות השקר - דוד איזנבאך ויוסף צייטקין
 

 

 

הסיבות למשיחיות השקר -
דוד אייזנבאך ויוסף צייטקין
מבוא
במהלך הדורות גרם הלחץ והסבל של היהודים בגלות, להופעתם של משיחי שקר רבים שהידוע ביניהם הוא שבתאי צבי.
הצרות בגלות פיתחו ביהודים כמיהה וציפייה לגאולה ולבוא המשיח. היהודים, שסבלו כל כך הרבה, שעברו פרעות מידי המוסלמים והנוצרים, רצו דבר מה שיוכלו להאמין בו. קרקע זו, הייתה פורייה לפריחתם של המוני משיחי ונביאי שקר, כיעקב פרנק, שיחידים עדיין מאמינים במשיחיותו.
השנים הכי מסוכנות, היו אחרי פרעות למיניהן, שנתפסו אצל היהודים כחבלי משיח, כגון פרעות ת"ח-ת"ט. 
הרמב"ם מגדיר את תכונות המשיח:
רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד :
"אם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסבביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בוודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו הקב"ה אלא לנסות בו רבים שנאמר "ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד". אף ישו הנוצרי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר "ובני פריצי עמך יינשאו להעמיד חזון ונכשלו".
 
רוב משיחי השקר לא עמדו בתנאים אלה, ובכל זאת היהודים הלכו שבי אחרי קסמם ואחרי הצעותיהם המפתות. בדרך כלל, המשיח התגלה לבסוף כשקרן, וחסידיו עזבו אותו. אבל לפעמים תנועת חסידיו המשיכה להתקיים עד המאה ה-20 לערך. (הפרנקיזם [מיסודו של יעקב פרנק] למשל, שרד במזרח הקרוב. האנשים האמינו בביתו חוה, שנתפסה כאישה שהושמצה שלא כדין.)
 
ה"משיח" עצמו, לרוב לא האמין בעצמו שהוא המשיח והשתמש במוניטין שלו בשביל להשיג ממון וכבוד אבל לא תמיד- כמו למשל שבתאי צבי, שהיה חולה נפש ולכן האמין שהוא המשיח; עד שהוא התאסלם.

משיחי שקר לאורך ההיסטוריה
משיחי השקר החלו להופיע בקרב עם ישראל החל מסוף זמן החשמונאים, כאשר גברה מרותה של רומי ועם ישראל היה בסכנה, התחילו לקום משיחי השקר.
תודס - חי בשנת 44 לספירה. הוא אסף את העם לירדן ואמר שיבקע את המים והם יוכלו לעבור בו. קוספיוס פאדוס, פקיד רומי, שלח אחריהם פרשים שהרגו רבים מהם וחתכו את ראש תודס.
דוד אלרואי- נולד בעיר עמדיא בכורדיסטן בסביבות שנת 1160 למניינם. הוא הוציא קול שבישר לכל יהודי אסיה שהוא שליח מאת ה' להוציא את עמו מתחת מרותם של המושלים, ולחיות את הלאום הישראלי. הוא קיבץ אליו יהודים רבים מבגדד וכמה ערים אחרות, חימש אותם, והוציא אותם למלחמה נגד המושל הפרסי שבה נהרגו כולם. מאמיניו אמרו שהוא קם לתחייה והוא רואה ואינו נראה. בעקבותיו קמה תנועת "המנחמים" שקראו לו מנחם.
דוד הראובני- טען שהוא אחי המלך באיבאר, ושלח ממנו לאפיפיור ומלכי אירופה בקשה לקבלת נשק כדי ללחום בישמעאלים. הוא טען שהוא מצאצאי מטה ראובן ושלידם גרים גם בני גד ומנשה, והוא רוצה לאחד אותם לשאר היהודים וללחום בישמעאלים.
 האפיפיור קיבלו בכבוד ולאחר שנה נתקבל לפני מלך פורטוגל. הם חשבו שדוד יהיה להם לשר נגד תוגרמה. לאחר זמן, פחד אחד מהחשמנים הנוצרים בגלל שהאנוסים התחילו להתעורר ולשוב ליהדות. לבסוף דוד נתפס בספרד והומת בבית הכלא על ידי רעל.
שבתאי צבי- יבואר בפרק הבא.
יעקב פרנק- נולד בשנת 1726 בפודוליה שבפולין ויסד את כת "הפרנקיסטים". לדעתו, נשמת המשיח שכנה בכמה אנשים במהלך הדורות (כגון דוד המלך ואליהו הנביא), ולבסוף הגיעה אליו. הוא כינה את עצמו בשם אדון קדוש והתנגד לתלמוד. מאמיניו סיפרו שהוא עושה נפלאות.
 היה לו וליהודים ויכוח פומבי בכנסיה עם שופטים נוצריים: הוא ניסה לטעון שעל פי התלמוד יש לשתות דם נוצרי, אבל הוא הפסיד כי לא הייתה לכך הוכחה. בעקבות דברים אלה, הממשלה גרשה אותו מהמחוז ורדפה את מאמיניו.
בשנת 1759 שב למחוז והתנצר למראית העין יחד עם כאלף ממאמיניו. כאשר נודע שהוא אינו נוצרי באמת, נשפט, נאסר, מת ונקבר בשנת 1791 בעיר אפנבך בבית הקברות הנוצרי.           
 
שבתאי צבי
הקדמה+חזרה: כפי שאמרנו, בעקבות המאורעות הקשים שעברו על היהודים כגון גירוש ספרד ופרעות ת"ח-ת"ט, התחילה האמונה המשיחית, שעוד מעט יבוא המשיח (לעניין תרמה גם ירידתה של הנצרות, האויבת המושבעת של היהדות, שהתפצלה לכתות שונות ובנתייים האסלם התרומם), ולכן הרבו לקרא ספרי קבלה.
לעניין: שבתאי צבי נולד באיזמיר שבטורקיה בשנת 1626. הוא הצטיין בלימודיו אבל כבר אז היה חולה נפש. הוא נתקף לעיתים במצבי רוח קיצוניים, ובהזיותיו טען ששמע קולות שאומרים שהוא המשיח. הוא התחיל לומר את שם ה' המפורש בציבור, ולכן הטילו עליו חרם.
 לאחר מכן עבר לסלוניקי וגם לקושטא, וגם במקומות אלה המשיך במעשיו המשונים. לדוגמא: פעם התחתן עם התורה, ופעם חגג את שלושת הרגלים בשבוע אחד. לאחר זמן עבר לארץ, נשלח למצריים ולבסוף חזר והלך אל נתן העזתי
נתן העזתי גר בעזה ונודע כמקובל וגדול בתורה. שבתאי צבי ביקש ממנו לרפאות את מחלת הנפש שלו, אך במקום לעשות זאת, נתן הכריז עליו כמלך המשיח. נתן החל לשמש כנביאו, ושלח אגרות לכל עם ישראל. שבתאי חזר לאיזמיר, והפעם, ערכו לו קבלת פנים מפוארת. בבתי הכנסיות, החליפו את התפילה לשלום הסולטן, בתפילה לשלום שבתאי. השמועה על המשיח התפשטה בכל ארצות הגלות, ובעקבות כך:
בפולין עזבו יהודים את פרנסתם והקדישו את כל זמנם לתורה. חלק צמו ימים שלמים וחלק טבלו במי הנהרות הקפואים.
בגרמניה יצאו יהודים לרחובות בשירה וריקודים.
בארצות האסלם היהודים הרימו ראש ונהגו בזלזול במוסלמים. רוב היהודים שבתו ממלאכה וחילקו כסף לצדקה.
ב1666 נסע שבתאי לקושטא כדי להסיר מעל הסולטן את כתרו. בעקבות כך, השלטונות שמו אותו בכלא, אבל אמונת היותו משיח לא פסקה.
השלטונות רצו להפסיק את התסיסה המשיחית של היהודים, ולכן כפו על שבתאי התאסלמות או מוות, והוא בחר להתאסלם. רוב היהודים ניסו לחזור לשגרה, אך חלקם המשיכו בעקבותיו והתאסלמו. שבתאי מת בבדידות בעיירה באלבניה ביום הכיפורים התל"ז (1676).
השבתאות היום
לאחר מותו של שבתאי צבי, היו כמה שהמשיכו להאמין באמיתות שליחותו. מאמינים אלה נודעים עד היום בשם שבתאים.
במהלך הדורות, משחי שקר רבים נעזרו בשבתאי צבי בשביל לחזק את טענת היותם משיחים. חלק אמרו, שהם התגלגלות של נשמת שבתאי צבי, כיעקב פרנק, וחלק טענו שהם שותפים לו. היום, רוב השבתאים קיימים במזרח, בגלל שלאחר שהגיעו לשם היו מבודדים משאר היהודים. חלק מהמאמינים, לא מאמינים בשבתאי צבי, אלא במשיחים אחרים כגון הפרנקיסטים,שמאמינים בבתו [של יעקב פרנק] חוה. הפרנקיסטים, אגב, נוצרים.
סיכום
במהלך השנים ראינו שהיהודים סבלו רבות ולכן כמהו לבוא המשיח. היו אנשים שניצלו לרעה את העניין, ועשו מעצמם משיח כביכול. בין משיחי השקר, נכללים תודס , דוד אלרואי, דוד הראובני, יעקב פרנק, כמובן שבתאי צבי ועוד רבים אחרים.
נסכם את "תופעת שבתאי צבי”:
הרקע להופעתו: 1. האמונה בגאולה.
2. פרעות ת"ח-ת"ט.
3. התפשטות קבלת האר"י.
4. הטענה לחבלי משיח וחישובי קץ הגאולה.
5. אישיותו הסוחפת של שבתאי צבי.
אחרי ששבתאי צבי התאסלם היו שתי תגובות עיקריות:
תדהמה מהתאסלמותו – תנועת השבתאות נרדפה והוחרמה. היהודים ניסו לחזור לשגרה והוטלו הגבלות על לימוד הקבלה. הציפייה למשיח נפגעה.
הצדקת שבתאי צבי ותנועתו על פי סיבות הנאמרות להלן: 1.הפלת האיסלם מבפנים- הוא נכנס לטהר אותם, ולהפיל את דתם מן היסוד. 2.ירידה לצורך עליה (אמונה חסידית). הם המשיכו עם אמונת השבתאות בסתר, ולימודה בגישה פרוצה.
לאחר התאסלמותו, האנשים התקבצו לקבוצות אלה:
המוכיחים בשער- הטפת מוסר לחזרה בתשובה וזירוז הגאולה.
הסגפן הבודד- סגפנות גופנית לשם קבלת עול מלכות שמים.
חסידים- למשל הקלויז בברודי- לימוד תורה בחבורה ועיסוק במצוות
דברים אלה, בנוסף לעיסוק בקבלה, היו ככל הנראה הדברים היחידים ששבתאי צבי עשה/גרם להם.
אחרי מותו של שבתאי צבי החל רצף של משיחים שדגלו ברעיון השבתאות בדרך כלל היהודים לא האמינו למשיח השקר ורק כמה רבבות הצטרפו אליהם. זה הלקח שלמדו על בשרם יהודי הגולה ויהי רצון שלא יהיה מקרים של משיחי שקר עוד.

המאמר מוקדש לזכר אביתר אביבי ז"ל,
 שהיה תמיד מאיר פנים לכולם והצליח בכל אשר עשה.
יהי זכרו ברוך.

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...